Promotech Polska Sp. z o.o.


05-090 Raszyn Dawidy ul. Warszawska 3b

Tel: 22 641 70 99

Fax: 22 641 68 33

Kom: 791 928 871, 791 928 874

Adresy email:

biuro@promotech-polska.pl
sklep@promotech-polska.pl
case@promotech-polska.pl

Dane rejestrowe:


NIP: 9512295210 REGON: 142034606 KRS: 0000346465

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS

Wysokość kapitału zakładowego: 110 000,00 zł

Płatnik podatku VAT. Podatnik VAT UE.

Rachunek bankowy nr: 31 1090 1030 0000 0001 1275 7100

Wyślij do nas wiadomość